STR Guldmedlem - Krav & Vision

Vi på TrafikCenter i Dalarna AB är stolt Guldmedlem i Sveriges Trafikutbildares Riksförbund - STR.
Detta intygar att vi:

  • Är ett företag med stabil ekonomi. 
  • Är aktiva i vårt kvalitetsarbete.
  • Använder digitala verktyg för bättre kundservice.
  • Har ett nöjdkundindex (NKI) över 70.
  • Uppfyller STR:s miljömål.

Vi förbinder oss dessutom som STR-ansluten trafikutbildare att delge dig som kund följande information:

Du kan erbjudas en dokumenterad plan av din utbildning.
- Hos oss på TrafikCenter innebär det att vi tillhandahåller det om du begär det. 

Du kan erbjudas en kostnadsberäkning för din utbildning.
- Detta innebär att du kan få en preliminär kostnadsberäkning av din utbildning som kan komma att stämmas av minst 2 gånger under din utbildning. 

Din privata handledare ges möjlighet att åka med vid passande körlektioner.
- Vi är positiva till att handledare åker med på körlektioner, vilket ofta ger en bra dialog och en positiv utveckling i utbildningen. 

Du kan erbjudas utbildning i riskmedvetenhet och övning i svårare trafiksituationer.
- Genom att vi erbjuder riskutbildning 1 och 2 med våra egna lärare.

Du som kund ska informeras om hur mörkerutbildning genomförs. 
- Vid teorilektioner som tillhandahålls via TrafikCenter tas mörker upp som en del i utbildningen året om. Under höst och vinter ges möjlighet till praktisk utövning i mörker för de som bokar tidiga och sena körlektioner under dagen.

Du som kund får en tydlig information om kostnader för din utbildning.
- Aktuella priser finns tillgängligt på vår hemsida med eventuella rabatter angivna. Tryckta prislistor finns tillgängliga på våra trafikskolor både i Hedemora och Säter.

STR har en tydlig vision: 

"Vi tar samhällsansvar genom att ge våra medlemmar förutsättningar för en effektiv och kvalitativ utbildning som leder till tänkande, trafiksäkra och miljömedvetna mobilister"