STR Krav 

TrafikCenter i Dalarna AB är anslutna till Sveriges Trafikutbildares Riksförbund - STR och vi förbinder oss till att delge dig som kund följande information.

 

För en STR-ansluten trafikutbildare innebär det att:

 

*Du kan erbjudas en dokumenterad plan av din utbildning.

Hos oss på TrafikCenter innebär det att vi tillhandahåller det om du begär det.

 

*Du kan erbjudas en kostnadsberäkning för din utbildning.

Detta innebär att du kan få en preliminär kostnadsberäkning av din utbildning som kan komma att stämmas av minst 2 gånger under din utbildning.

 

*Din privata handledare ges möjlighet att åka med vid passande körlektioner.

Vi är positiva till att handledare åker med på körlektioner vilket ofta ger en bra dialog och en positiv utveckling i utbildningen.

 

*Du kan erbjudas utbildning i riskmedvetenhet och övning i svårare trafiksituationer.

Genom att vi erbjuder riskutbildning 1 och 2 med våra egna lärare.

 

*Du som kund ska informeras om hur mörkerutbildning genomförs.

Vid teorilektioner som tillhandahålls via TrafikCenter tas mörker upp som en del i utbildningen året om. Under höst och vinter ges möjlighet till praktisk utövning i mörker för de som bokar tidiga och sena körlektioner på dagen.

 

*Du som kund får en tydlig information om kostnader för din utbildning.

Aktuella priser finns tillgängliga på vår hemsida med eventuella rabatter angivna. Tryckta prislistor finns tillgängliga på våra trafikskolor både i Hedemora och Säter.