Introduktionsutbildning

Introduktions-
utbildning

Introduktionsutbildning för övningskörning med personbil

Du bokar lätt och smidigt in dig på kurs via vår e-handel. Kom ihåg att du måste ange personnummer och mobilnummer samt betala kursen med swish eller kort för att kursen ska bli bokad!

Dags att gå en "Handledarkurs"

Från och med den 1 januari 2006 skall den som ansöker om att bli handledare för privat övningskörning med personbil ha genomgått en Introduktionsutbildning tillsammans med sin blivande elev. Introduktionskursen ska bl.a. leda till säkrare och effektivare mängdträning.
Några av Transportstyrelsens föreskrifter:

  • Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå introduktionsutbildningen.
  • Både elev och handledare ska kunna legitimera sig vid utbildningstillfället.
  • Kurstiden ska vara minst 180 min. exkl. raster

KÖRKORTSTILLSTÅND

För att börja övningsköra eller påbörja din mängdträning hemma måste du först ansöka om körkortstillstånd, samt göra en synundersökning hos en optiker. Transportstyrelsen behandlar sedan din ansökan och det tar i regel 1-2 veckor innan du får ditt körkortstillstånd.

Ansök om körkortstillstånd (eleven)

 

HANDLEDARTILLSTÅND

För att kunna påbörja din mängdträning med din elev måste du ansöka om ett Handledartillstånd. Transportstyrelsen behandlar sedan din ansökan och det tar oftast bara någon dag att få sitt handledartillstånd.

Ansök om handledarskap (handledaren)

 

Några ord från tidigare kursdeltagare:
"Mycket bra och maynyttig genomgång. Bra med diskussioner elever och handledare var för sig. Bra upplägg och mycket pedagogisk och lättlyssnad Sofia. Tack! Och vilken bra bok! Tjoho, det här blir roligt och en utmaning!"

"Bra upplagd info som hjälper till att strukturera upp övningskörningen. Visar på "allvaret", att det krävs att vi är seriösa."

"Positivt överraskad av kursen! Väcker en hel del tankar och ger bra förutsättningar för att skapa en bra grund för fortsatt utbildning!"

"Mycket info som var nyttig för mig som haft körkort i drygt 30 år. Som du talade om under kvällen; "man gör så mycket per automatik, utan att tänka...". Bra grund att så på inför övningskörandet."

"Bra tips och idéer för att bli en bra handledare. Bra att höra vad eleverna har för tankar kring körningen om hur handledaren bör vara. Tror även att det är bra för eleven att höra vad handledaren tycker en elev ska vara mm. Bra uppdatering för mig som handledare."

"Bra med uppdatering för egen del, men även en tanketällare för att hjälpa min elev (mycket ansvar)."

"Mycket lärorikt. Lagom information. Bra åsikter om vad som är rätt och fel. Tänkvärda risker mm. Bra kursmaterial. Goda smörgåsar."

"Tänkvärd, bra utbildning. Bra upplägg med diskussionstillfällen, filmer och information."

"Tycker kvällens kurs var tillfredsställande. Fick svar på de frågor jag hade, fick även svar på de frågor jag inte ens visste att jag hade."

"En mycket tydlig kurs som var bra disponerad. Att blanda föreläsning med små gruppdiskussioner gör att fokus behålls."

"Jag fick ett nytt perspektiv på vad handledarskap innebär. Jag underskattade hur mycket småsaker som jag som förare tar för givet, som går på automatik."