Anpassad utbildning

För Dig som behöver extra hjälp med teorin kan vi erbjuda dig detta

Vi har lång erfarenhet av elever med läs- och skrivsvårigheter som t.ex. Dyslexi, dyskalkyli, koncentrationssvårigheter, ADHD mm.

Till vårt webbaserade digitala teorimaterial "Körkortsboken" finns ljudstöd, vilket innebär att du kan få text uppläst för dig.

Vi erbjuder dessutom muntlig teori, vilket går till på så vis att en lärare sitter enskilt med varje berörd elev och läser frågan respektive svaren. Tillsammans sen så bryter vi ner meningarna, ritar och förklarar, tills det att eleven förstår.
Vi arbetar också en hel del med bilder, så som det anpassade teoriprovet sedan är uppbyggt.

För att få ett anpassat teoriprov (muntligt teoriprov) krävs det att man skickar in en ansökan. Det hjälper vi naturligtvis till med att göra.
I vissa fall krävs det att vi gör en liten "utredning" och det kan vi i så fall också göra. Om du som elev redan har en utredning så underlättar det enormt mycket för oss som lärare om du tar med den till trafikskolan. Då får vi lättare en bild av just dina behov och kan hjälpa dig på det bästa sättet.

Naturligtvis har vi tystnadsplikt