GDPR - Dataskyddsförordningen

TrafikCenter i Dalarna skyddar din integritet

Vi på TrafikCenter  i Dalarna värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följder de lagar och regler som finns för att skydda din integritet, som till exempel Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

TrafikCenter i Dalarna behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet. Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt samband med en kundrelation. Vi behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, t.ex. namn, foto, adress, personnummer, telefonnummer samt e-postadress. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs för syftet med behandlingen och gallras därefter enligt särskilda rutiner.

Vi kommer även använda de uppgifter vi har om dig för att administrera dina genomförda utbildningar såsom AM-utbildning, Introduktionsutbildning, Riskutbildning del 1 och 2 till Transportstyrelsen samt dina kommande körkortsprov påTrafikverket.

 

Rätt att begära registerutdrag

Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som TrafikCenter i Dalarna behandlar. Detta är kostnadsfritt om du gör det max 1 gång/år. Du kan också begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga, eller att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.

En begäran om registerutdrag ska vara undertecknad och skickas per post till:

"Registerutdrag"
TrafikCenter i Dalarna
Östra Långgatan 14
783 30  Säter

Dataskyddsombud

TrafikCenter i Dalarna har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att vi följer reglerna om dataskydd.

Telefon: 0225-534 30
E-post: dso@trafikcenter.nu

Org.nr: 559153-0737