Släpvagn, BE och B96

BE - Personbil

Körkortsbehörigheten BE ger rätt att köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg och en eller flera släpvagnar kopplat till sådan bil.

Till skillnad mot behörighet B eller utökad B har BE-behörigheten inte någon begränsning för bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikter, som är högst 3 500 kg för B och högst 4 250 kg för utökad B. För BE- behörigheten gäller dock att släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte får överstiga 3 500 kg.

För att få ett BE-körkort finns det sex krav du behöver uppfylla:

 1. Du har svenskt körkort med B-behörighet.
 2. Du har körkortstillstånd.
 3. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
 4. Du har fyllt 18 år.
 5. Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
 6. Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

 

B utökad - Personbil

Utökad B (B96) (kräver inget körkortstillstånd eller teoriprov, endast ett körprov)

Körkortsbehörigheten utökad B är egentligen en variant av det vanliga B-körkortet och ger rätt att:
• dra en lätt släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg.
• även dra en släpvagn med en totalvikt som är högre än 750 kg, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 4 250 kg.

Om du redan har B-körkort kan du göra ett särskilt körprov för att få utökad B-behörighet.

För att få utökad B-behörighet om du redan har B-körkort krävs att:

 1. Du har körkort med behörighet B.
 2. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
 3. Du har fyllt 18 år.
 4. Du har gjort ett godkänt körprov.
 5. Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

 

INNAN DU KOMMER TILL DITT KÖRPROV FÖR UTÖKAD B-BEHÖRIGHET MÅSTE DU HA FOTOGRAFERAT DIG VID TRAFIKVERKETS FÖRARPROVSKONTOR!

 

VI LÅNAR INTE UT VÅRAN SLÄPVAGN, ELLER HELA VÅRT EKIPAGE, TILL KUNDER SOM INTE GENOMGÅTT EN UTBILDNING HOS OSS.

tungtslap_trafikcenteridalarna