Risktvåan

Risktvåan är det som tidigare kallades Halkbanan.

Riskutbildning 2 gör vi i Falun på Dalarnas Trafikövningsplats.

 

När det blir din tur att åka till halkbanan, kan det vara bra att tänka på följande saker:

  • ta med godkänd legitimation
  • då vi är borta flera timmar så kan det vara bra att ta med sig en frukt eller något annat lättare att äta
  • banan är preparerad med en beläggning och vatten för att det ska bli halt, detta innebär att bilarna som används på banan blir lätt och fort smutsiga så tänk på det när ni väljer kläder och skor för dagen 🙂

Riskutbildning 2 gör dig medveten om de risker som finns med att köra på exempelvis halt underlag. Du får prova på att köra i olika situationer och hastigheter och upptäcka både dina egna och fordonets begränsningar. Genom utbildningen får du uppleva hur olycksrisken har samband med hastigheten och väglaget. Det ger dig kunskap om vanliga olyckssituationer och insikt i möjligheterna att undvika riskerna samt hastighetens och skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor.

Syftet är att du ska lära dig hur du undviker att hamna i svåra situationer och att du ska förstå hur till exempel hastigheten påverkar dina möjligheter att klara svårigheter. Del 2 genomförs på en trafikövningsplats (det som ofta kallas för halkbana).

Du ska vara i slutskedet av din förarutbildning när du gör del 2. Det beror på att det ställs höga krav när det gäller bland annat bedömning, värdering och förståelse av olika trafiksituationer. Dessutom måste du kunna manövrera bilen på ett säkert sätt.